Lights in Alingsås

En framgångssaga
Projektet Lights in Alingsås började smått när studenter från Ljuscentrum på Göteborgs Universitet kom till Alingsås1998 för att experimentera med arkitektonisk belysning i offentliga utrymmen. Under ledning av Torbjörn Eliasson och Kai Piippo gjorde dem de allra första installationerna som blev källa till Lights i Alingsås. År 1999 upprepade de allt, men nu utvidgades gruppen med studenter från Jönköpings universitet. Detta blev en framgång för både invånare i Alingsås och studenterna. År 2000 ingick kommunen avtal med Professional Lighting Designers Association -PLDA (tidigare ELDA), som sedan dess har tagit den internationella världen av belysningsdesign till Alingsås. Resultatet är en pedagogisk, experimentell och rolig belysnings workshop som växer årligen.
 
-Alingsås kommun visade redan i starten ett stort intresse för belysning, vilket matchade med intresset från den internationella publiken. Lights i Alingsås välkomnar idag mer än 70 000 besökare årligen. "Vi är uppenbarligen väldigt stolta", säger Kjell Hult, tidigare utvecklingschef vid Alingsås kommun och en av initiativtagarna till Lights i Alingsås.
 
I slutet av år 2014 gjordes ett nytt avtal mellan Alingsås kommun och IALD, International Association of Lighting Designers , Som är baserad i Chicago. Den internationella föreningen för belysningsdesigners (IALD) är en internationellt erkänd organisation som enbart är avsedd för att stötta oberoende, professionella belysningsdesigners. IALD strävar för att uppnå den globala standarden för belysningsdesigners som profession genom att främja framsteg och erkännande av professionella belysningsdesigners.
 
2017 beslutade Alingsås kommun att överföra ansvaret för Lights i Alingsås till  Alingsås Energi, som ska fortsätta utveckla ljusdesign som en långsiktig del av Alingsås Vision. Ett nytt 3-års avtal mellan Alingsås Energi och den internationella organisationen International Lighting Designers Association (IALD) har också skrivits och samarbetet med att utveckla Lights in Alingsås (LiA) fortgår.
 
Så här går projektet till
Sista veckan i september samlas sex internationellt verksamma ljusdesigners från olika delar av världen i Alingsås. De får det exklusiva uppdraget att tillsammans med ett 50-tal internationella design- och arkitektstudenter samt studenter från Alströmergymnasiets El- och energiprogram, ljussätta varsitt objekt i det offentliga rummet. Arbetet med att ljussätta staden startar med en intensiv workshopvecka då samtliga ljusarrangemang byggs upp. För studenterna, som ofta läser ämnen som arkitektur och design, är denna workshopvecka en viktig del i deras utbildning, då de får möjlighet att arbeta skarpt och experimentera med ljus i full skala. Därefter öppnas allt för allmänheten och mängder av besökare tar sig en mysig promenad för att uppleva ljuset under oktober månad. 
 
Ljusstaden Alingsås
Lights in Alingsås har haft stort inflytande på utvecklingen av staden Alingsås. Invånarnas kunskaper om ljus har ökat och många har gått de kurser i ljussättning som hålls i anslutning till evenemanget. Turistnäringen ökar för varje oktober, och sedan flera år tillbaka är Lights in Alingsås en viktig del av stadens profil. På flera platser i Alingsås har vi permanentat ljussättningar inspirerade av Lights in Alingsås. Ljussättning är numera en självklar del, redan på planeringsstadiet, när stadsarkitekter och planerare utvecklar den offentliga miljön. Alingsås Ljusguide innehåller förslag på hur ljussättning kan bidra till en säkrare, mer attraktiv och harmonisk stadsmiljö efter mörkrets inbrott. Guiden innehåller riktlinjer för kommunens ljussättningsprogram för allmänna platser och erbjuder inspiration och vägledning för privata fastighetsägare.
 
Internationell Utbildning
Ljusinstallationerna som du och alla andra besökare får ta del av är resultatet av en internationell utbildning inom experimentell ljussättning av offentliga miljöer. Under sex intensiva workshopdagar ska kreativa idéer bli till verklighet i vackra Alingsås. Och för oss besökare, en sällsynt möjlighet att få uppleva ljusdesign som håller världsklass. Arbetet med att ljussätta staden påbörjas en vecka innan evenemanget öppnar för allmänheten. Sju internationellt verksamma ljusdesigners samlas då, tillsammans med ett sextiotal studenter från olika delar av världen, till världens största återkommande workshop inom ljusdesign.

För studenterna, som ofta läser ämnen som arkitektur och design, är utbildningen en viktig del i deras utveckling inom ljusdesign. De får möjlighet att arbeta i full skala med att ljussätta utvalda platser i Alingsås. De får tillgång till den senaste tekniken och de får professionell handledning inom ljusdesign och energieffektiv ljusteknik. Utbildningen ger dem också praktisk erfarenhet i att jobba i team med professionell ljussättning. Och framförallt får de en stor publik. 

Priser och utmärkelser

Årets Förtjänstpris 2014
Stora Förtjänstpriset tilldelas en person eller organisation som verkat till nytta för svensk belysning under en längre tid, inom forskning, utbildning, design eller allmänna belysningsfrågor. Det kan också gå till någon som framgångsrikt drivit en enskild fråga till nytta för svensk belysning. Priset delades ut under Ljusdagen i Stockholm den 9 september 2014, en fackdag för belysningsbranschen och som arrangeras av organisationen Belysningsbranschen.

Juryns motivering för Årets förtjänstpris 2014 lyder:
"Mottagaren har med starkt engagemang under 15 år förvandlat ett evenemang till en institution på den svenska belysningsmarknaden. En institution som dessutom med all sannolikhet kommer att leva vidare. Mottagaren har med sitt arbete förändrat synen på betydelsen av god ljusdesign inom utomhusbelysning i Sverige, och blivit en förebild och inspiratör både för kommuner i Sverige och internationellt. Mottagaren har därmed också bidragit till en positiv utveckling av den nordiska ljuskulturen. Mottagarens långsiktiga engagemang har bidragit till att ett internationellt nätverk med deltagare skapats, som påverkat utvecklingen av ljusdesigneryrket i en positiv riktning. Det är främst rollen som föregångare på området, att skapa ett större engagemang i utomhusbelysningsprocessen, som juryn funnit vara värt att premieras med årets Stora Förtjänstpris. Juryn har i år valt att för första gången uppmärksamma en mottagare som inte är en fysisk person. Detta är helt enligt regelverket för förtjänstpriset. Juryn har därför nöjet att presentera Alingsås kommun och dess ”institution” Ljus i Alingsås som mottagare av Bertil och Britt Svenssons Stiftelses Stora förtjänstpris 2014."

Lights in Alingsås finalist till Stora Turismpriset 2009, 2011
Stora Turismpriset delas årligen ut till aktörer som har främjat och utvecklat svensk turism, av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism med Tillväxtverket som huvudman. Stiftelsen samarbetar kring nominering och utdelning med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). Juryns motivering: ”Lights in Alingsås är Europas största evenemang för experimentell ljussättning som årligen lockar cirka 70 000 besökare. Satsningen engagerar näringslivet, besöksnäringen, högskolan och internationella samarbetspartners. Lights in Alingsås är ett unikt ljusevenemang som har uppmärksammats med flera internationella utmärkelser, vilket i högsta grad bidragit till att utveckla svensk turism.”

Lights in Alingsås 2007 uppmärksammades med internationell utmärkelse
Nära 1000 ljusdesigners och andra inom ljusdesignbranschen, från omkring 50 olika länder, samlades den 29/10 2007 under det internationella ljuskonventet, Professional Lighting Designers Convention, i London. Representanter från Alingsås kommun fanns på plats, och med sig hem till Sverige fick de den kanske finaste utmärkelsen i ljusdesignvärlden - The award at large.
Juryns motivering:"För att ha skapat en plats för experimentell ljusdesign och för dess påverkan på svensk ljusdesign." Det lokala marknadsföringspriset 2000.

Den lokala marknadsföringsorganisationen i Alingsås belönade projektet Ljus i Alingsås med ett hedersomnämnande vid prisutdelningen 2001 i Nolhagahallen.
Juryns motivation löd:
"Varumärket Alingsås har stärkts i Sverige och Europa, under några veckor i Oktober blev Alingås en global mötesplats för ljusdesigners.....installationerna lockade tiotusentals besökare till Alingsås för att bli inspirerade av ljuset."

Andra priser Lights in Alingsås har fått:

Årets marknadsförare 2003
Juryns motivering:
"Ljus i Alingsås har rönt uppmärksamhet i nationell och internationell press, av designers, arkitekter, med flera, och arrangemanget har växt till en verklig god marknadsföring för Alingsås, till glädje för alingsåsare och besökare." Marknadsföreningen i Alingsås MIA. 2003

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris Under Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kongress, prisades Edit Ugrai och Lights in Alingsås med följande motivering:
"Under senare år har frågor kring trygghet och säkerhet i stadsmiljön uppmärksammats allt mer. Med projektet Lights in Alingsås visar Edit Ugrai känsla för hur nya idéer och ny teknik kan bidra till utvecklingen av parker och offentliga rum. Ljussättningen av Alingsås stadsmiljö har på ett högst påtagligt sätt inte bara tillfört parker och offentliga rum nya upplevelser utan också bidragit till ökad trygghet. Projektet Lights in Alingsås har rönt nationell och internationell uppmärksamhet och utgör en viktig inspirationskälla för många parkföreträdare. Dina kollegor vill med detta pris hedra dig för ett engagerat och viktigt arbete för utvecklingen av parkverksamheten i våra kommuner."

Årets stadsjoker 2001
Alingsås har blivit belönt med priset årets stadsjoker 2001. Vid en cermoni den 4 april 2001 i kongresshallen i Linköping, fick en mycket stolt Kjell Hult från Alingsås ta emot priset för det mest spännande evenemang i en svensk stad under de senaste året.
Juryns motivation löd:
"Vi ville stödja detta projekt med offentlig ljusdesign, vars syfte är att både lära ut och skapa förståelse för offentligt ljus och dess betydelse för människans välbefinnande." Det är föreningen Förnya Stadskärnan som tagit initiativet till priset. Checken på 10 000 kronor var sponsrad av Svensk handel.